Cât costă serviciile unui diriginte de șantier?

În cele ce urmează, îți voi prezenta modul în care evaluez o posibilă viitoare lucrare. Sumele de care vorbesc la sfârșitul articolului sunt orientative. În vederea unei oferte personalizate pentru lucrarea ta, nu ezita să mă contactezi!

Prețul pe care îl solicit pentru o lucrare îl stabilesc în funcție de câțiva factori:

– locație – dacă e aproape de unde stau sau de un alt șantier de care mă ocup, înseamnă că pot să economisesc timp și carburant la deplasare.
– regimul de înalțime și suprafețele construite – de aici pot deduce durata de execuție. De obicei, întocmesc oferta raportându-mă la etape de construcție . Dacă tu construiești un S+P+2E, te servesc cu cea mai mare plăcere. Prețul pe toată lucrarea va fi mai mare decât la un P+E, unde durata de execuție a structurii de rezistență este mai mică. Dar raportat la etapele de construire, iti voi solicita un preț mai mic per etapă.
– Firma de instalatii este o firmă specializată sau construiești în regie proprie? Cu tot respectul, îmi e mult mai ușor să am o relație de colaboare cu o firmă de instalatii, pentru că fiecare din noi știm ce avem de făcut: ei monteaza, eu îi verific. Atunci când cineva care nu are cunoștinte în domeniu se apucă să construiască în regie proprie, necesită mai multă atenție și asistență tehnică – pe care sunt bucuros să i-o pot oferi, dar pot ține cont de acest aspect când stabilesc prețul lucrării.
– disponibilitatea mea. Nu mă pot ocupa decât de un anumit număr de lucrări. Eu nu caut să am cât mai multe șantiere de care să nu am timp să mă ocup în mod corespunzător iar tu să fii nemulțumit de serviciile mele. De-asta, dacă am relativ puține lucrări în momentul de față, iți voi solicita un preț mai scăzut. Dacă sunt aproape full, te voi ajuta cu cea mai mare plăcere, dar e posibil să iți solicit un preț puțin mai mare decât în primul caz.
– recomandări – dacă te recomandă un cunoscut cu care am avut o relație profesională ok, voi ține cont atunci când îți voi face oferta.

Cele mai importante atributii ale unui diriginte de santier sunt:

• Raspunde alaturi de constructor si proiectant de realizarea corecta a fiecarei etape de lucrari
• Raspunde pentru intocmirea corecta si completa a Carti Tehnice a Constructiei.
• Este ghidul dumneavoastra pas cu pas, pe intreaga perioada a construirii imobilului

Mai jos gasiti definitia dirigintelui de santier si obligatiile acestuia conform ordinului nr.1496 din 13 mai 2011 actualizat.

Dirigintele de santier este persoana fizica angajata de catre investitor/beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, pe tot parcursul lucrarilor.

 

Obligatiile acestuia sunt urmatoarele:

• In perioada de pregatire a investitiei
• Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate
• Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului
• Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor
• Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora
• Verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor
• Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul
• Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei
• Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante
• Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii în exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita
• Preia amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina
• Participa impreuna cu proiectantul si cu executantul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper
• Preda catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier
• Verifica existenta Planului calitatii si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva
• Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C
• Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil
• In perioada executiei lucrarilor
• Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare
• Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte
• Interzice utilizarea produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau agrement tehnic
• Interzice utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat
• Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice
• Verifica respectarea
• Interzice executarea de lucrari de catre personal necalificat
• Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
• Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc
• Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera
• Transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei
• Informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor
• Urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate
• Verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor
• Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului
• Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros
• Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale
• Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul detinatorului acestuia
• La receptia lucrarilor
• Asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor si intocmesc actele de receptie
• Urmareste solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie
• Preda catre investitor actele de receptie si cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale

Servicii diriginte de santier si responsabil tehnic cu executia pentru instalatiii
Inginer Diplomat INSTALAȚII prestez servicii de DIRIGINTE ŞANTIER şi RTE (Responsabil Tehnic cu Execuţia) în condiţiile legii
Autorizat I.S.C. Bucuresti-Ilfov reprezint aplicabilitatea legilor pentru beneficiari şi pentru firmele de execuţie.Cu o vastă experientă în execuţie, consultanţă, Project Management, cost control, achiziţii obţinută pe proiecte de mare anvergură în Bucureşti.
-Verificarea strictă a executiei lucrărilor, calității materialelor;
-Se asigură respectarea contractelor, proiectelor tehnice şi se semnalează beneficiarului orice încălcări constatate;
-Se verifică conformitatea, din punct de vedere calitativ, a materialelor şi produselor folosite la lucrare cu cerinţele proiectului;
-Realizarea sistemului de comunicare şi raportare;
-Participare la recepţia lucrărilor şi la întocmirea documentelor de recepţie;
-Dirigintele asigura legături eficiente între toate părţile implicate prin organizarea intalnirilor cu una, mai multe sau toate părţile implicate, Beneficiar, Antreprenor, Proiectant, Inspectoratul de Stat în Construcţii;
-Participare alături de Inspectoratul de Stat în Construcţii la verificarea execuţiei în faze intermediare şi faze determinante.
-Se preia documentele de la Antreprenor şi Proiectant şi se completeză Cartea Tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale.

Telefon contact EON | telefon contact DIGI Contact Google Romania Contact eMag Reclamatii Vodafone Reclamatii Glovo Contact EON Bucuresti Contact Revolut Romania Deranjamente Vodafone Reclamatii Telefon Raiffeisen Bank Telefon ING Bank Saptamana 8 de sarcina Saptamana 7 de sarcina